8 ildeki 51 ova "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi